MECHANICKÉ FRÉZOVÉ SPRACOVANIE MATERIÁLOV
SMART Group Trade, s.r.o.
Služby
Naša spoločnosť môže ponúknuť výrobu produktov pre použitie v týchto odvetviach:
  • technológie výroby potravín;
  • potravinársky priemysel;
  • zdvíhacie a dopravné zariadenia;
  • zdravotnícke zariadenia;
  • železničné technológie;
  • automobilový priemysel;
  • výroba lisovacích foriem;
  • iné odvetvia.
3D tastery a riadiaci systém Heidenhain iTNC530 umožňujú vyrábať výrobky s presnosťou H7.
Máme možnosť na základe poskytnutých výkresov naprogramovať výrobu výrobkov prakticky akejkoľvek zložitosti.