MECHANICKÉ FRÉZOVÉ SPRACOVANIE MATERIÁLOV
SMART Group Trade, s.r.o.
Zariadenia
Dnes pracujeme s vertikálne obrábacími centrami:
  • Pinnacle VMC 1000 (pracovná plocha – 1200mm x 510mm; pohyb plochy za osou X 1020mm, za osou Y 560mm, za osou Z 560mm)
  • a
  • Hardinge Bridgeport GX600 (pracovná plocha – 750mm x 540mm; pohyb plochy za osou X 600mm, za osou Y 540mm, za osou Z 540mm).
Vertikálne obrábacie centrá 3 + 1 a 3 + 2 koordinátne (osové) sú vybavené vretenami s rýchlosťou otáčania do 10000 ot/min a rýchlosťou posuvu až do 12 - 15 m/min.